bervelingtuinen-logo-2
Search
Close this search box.

SERVICE:

 • Service op beplanting: mocht vanaf de opleverdatum de nieuwe beplanting binnen 3 maanden niet aanslaan dan vergoeden we deze kosten eenmalig.
 • Bij hergebruik van de beplanting geven we deze service niet!
 • Service op dode materialen zoals bestrating en houtwerk: u krijgt vanaf de opleverdatum van uw tuin kosteloos 6 maanden service.
 • Service: Alles wat Bervelingtuinen doet voor een klant na oplevering!

AANDACHTSPUNTEN:

 • Kopie schets / tekening wordt pas uw eigendom na ondertekening offerte. Wilt u binnen 3 weken op een offerte reageren s.v.p.? De geldigheidsduur van een offerte is 1 maand.
 • Bestelde materialen en beplanting worden niet retour genomen.
  Bestratingsmaterialen zijn gemaakt van natuurlijke grondstoffen. Daarom dient u rekening te houden met mogelijke kleine maat, kleur en constructieverschillen en ” witte uitbloei “.
 • U moet minimaal 3 keer per week de beplanting water geven.
 • Bij graafwerkzaamheden in de grond gaan we er vanuit dat er geen obstakels (zoals resten van funderingen, oude boomstronken, steen, puin, ijzer en dergelijke) zijn. Indien er obstakels in de grond worden gevonden betekent dat meerwerk met als gevolg meer kosten.
 • Facturatie per maand voor onderhoudscontracten.
  Betalingsvoorwaarden: 50% voor aanvang van de werkzaamheden; 50% na beëindiging van de werkzaamheden; betaling gaarne binnen 14 dagen na factuurdatum.
Open chat
Welkom bij Berveling tuinen. Bij vragen kunt u ons ook appen.